top of page
Theyyam_86.jpg

Gudarna Måste Vara Galna: The Gods Must Be Crazy!

Store Links

Download PDF Sample
Download Audiobook Sample

Det är halvtid Amerika!

Ay Yi Yai Yi! Vi är mitt i Den Nya Världsordern!

Imperier reser sig, går ner, och faller. Historien har bevittnat denna cykel med romarna, ottomanerna, och britterna. De har alla störtats, och om vi inte är försiktiga kommer USA att bli näst.

Många av dagens företag är en flock av skuldberoende extrema finanstekniska grodor som flänger i ljummen ormolja. Tyvärr kommer många att finna sin bortgång i IP-gamarnas klor.

Om vi ​​inte spelar våra trumfkort rätt, kommer nästa glupska imperium - Kinas mellanrike - att förtära oss genom att skicka sina ärendepojkar att samla in räkningar från USA och över hundra andra länder som det ekonomiskt och digitalt har koloniserat sedan den Ekonomiska Tsunamin 2008, genom "Belt and Road Initiativet" (BRI) till dess "Digital Silk Road" (DSR).

"Gör Företgasamhet Mäktigt Igen" gräver in i kapitalismens grunder och spårar Roosevelt-årens ideal, triumfer, och tidsanda för att "Bygga Uillbaka Bättre" - och för att rädda oss från det förestående Fjärde Riket.

Ja! Det är halvtid, Amerika!

Digital
Print
Audio

Amazon

Digital
Print
Audio
Digital
Digital
Digital
Print
Print
Print
Audio
Audio
Audio

Apple

Google

Kobo

B&N

Translator

Dr. Alexander Bogicevic

Audiobook Narrator

David Indelöf

bottom of page